#
กิจกรรม
พิมพ์รายคน
พิมพ์รวม
0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 [ทีม]
0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 [ทีม]
0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 [ทีม]
0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 [ทีม]
0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 [ทีม]
0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 [ทีม]
0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 [ทีม]
0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 [ทีม]

ระบบลงทะเบียนกรรมการสำหรับโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com